OpenCare | Open Source, gezondheidszorg

De vraag naar specifieke kennis, inzicht en en vaardigheden met (moderne) computertoepassingen in de farmacie blijft toenemen. Daarnaast verwacht uitoefening van het apothekersvak in het algemeen om een gerichte kritische blik om verbeterpunten te kunnen benoemen, arresteren en realiseren. FactorFarma begon er al vroeg mee, en heeft een trackrecord in het inzetten van software, inclusief implementatie en beheer.

Medicatieveiligheid avant la lettre

Tussen 1995 en 2002 programmatuur ontwikkeld en vermarket waarmee in een verzorgingshuis per patient de medicatie eenduidig kan worden beheerd; een op de farmaceutische zorg en situatie toegespitst Apotheek Informatie Systeem. Medicatieveiligheid avant la lettre! Hoe ook voor de hand liggend, het was er op dat moment niet of nauwelijks.

(Hedentendage worden vele verpleeg- en verzorgingshuizen “gebaxterd” vanuit een bestaande apotheek, met zowel voor- als nadelen, of nemen deze huizen alleen de inzet- en begeleidingstaken nog zelf ter hand. De logistiek wordt veelal uitbesteed aan een een verpakkingscentrum zoals bijvoorbeeld Spits of Pack4u.)

EVS en digitale formularia

Formularium: ‘bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een ziekte of indicatie, waarover tussen zorgverleners overeenstemming bestaat’. Zo formuleerde ik ten behoeve van de productflyer van mijn toenmalige werkgever.

Taken betroffen ontwikkeling, kwartiermaker en productmanagement/marketing van digitale formularia. De term Elektronisch Voorschrijf Systeem was nog niet eens uitgevonden!

Uit alle ervaring met onderhoud van formularium werd bijvoorbeeld de aanzet tot Tabel 25 gegeven, eenvoudig omdat 3 formularia met evenveel verschillende doseercodes simpelweg niet functioneerde. Implementaties van EVS uitgevoerd bij (huis)artsenpraktijken en apotheken. Veel ideeën en werkwijzen in deze producten gestoken.

Brede ervaring opgedaan in praktische  en theoretisch productontwikkeling en -implementatie bij relevante doelgroepen (huisartsen en apothekers). Farmaco-keten ontwikkeling avant la lettre

OpenCare – Open Source, gezondheidszorg, ‘Best of Both Worlds’

  • In 2000 startte OpenCare. Het combineren van de – op dat moment sterk(er) in opkomst zijnde – opensource-software met bestaande producten.
  • Doorzetten in de combinatie van kennis van gezondheidzorg met advisering, productontwikkeling, content- en sitemanagement.
  • Uitbreidingen ontwikkeld voor MKB-server-software (SME Server). En nog steeds zijn de opvolgers in gebruik.

OpenCare pastte componenten aan om een CMS toe te passen als electronisch kwaliteitssysteem ten behoeve van dienstapotheken, en droeg zorg voor initiële vulling (content). Tekenend voor de vooruitstrevendheid en toepasbaarheid is dat de beroepsorgansiatie KNMP ditzelfde Open Source systeem (Plone) hedentendage breed toepast.

Het ‘regulier’ Apotheek Informatie Systeem (AIS)  – nog veel beter te benutten!

Vanuit de ervaringen en affiniteit kan FactorFarma uw automatisering beter (laten) benutten. Dat deden we bij het opzetten van apotheekconcepten, en in diverse procesoptimalisaties. Bijvoorbeeld om inzicht te verkrijgen in een proces als (her)declaraties en daaraan gekoppelde verbeterpunten voor uw organisatie.  Of om gevolgen van acties (sneller) in beeld te krijgen. Reële praktijkervaring nodig, wilt u haalbare plannen? Altijd bereid om er met u over te sparren.

Cloud- en component-ware

Tegenwoordig toepassing van VmWare (ESXi) en cloud-oplossingen (Google, Amazon). Voor zowel de directe eigen bedrijfsvoering als de ondersteuning van cliënten via maatwerk projectwebsites en dergelijke. Gemak in combinatie met kwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde: dus niet moeilijk, wel makkelijk met structuur en helderheid.